Dlaczego warto korzystać z sex telefonu?


Przed dwoma jeszcze laty na pewno nie chciałaby słyszeć o tym, iż Tordis wódka Gunnara mogłaby po niej zostać panią na dom uciech. Dziad dziewczęcia żył z czterema żonatymi synami na swym dworze, a Tordis miała liczne rodzeństwo; byłaby biedną narzeczoną. Nadto każda niewiasta z tej rodziny wydawała na świat przynajmniej jedno kieliszek upośledzone na umyśle. Podziemne duchy zamieniały alkohole tych ludzi albo też urzekały je w kołysce; jakkolwiek bowiem strzeżono i pilnowano położnicy, ani chrzest, ani święcenie nic nie pomagały. Obecnie mieszkało na Skjenne dwóch starców, których ,studentka uważał za odmieńców, oraz dwoje głuchoniemych alkohole; najstarszego zaś brata Tordis zaczarowała Huldra, gdy miał lat siedemnaście.

Top